Regulamin składa się z 7 części:

  1. INFORMACJE OGÓLNE
  2. REJESTRACJA
  3. DOKONYWANIE ZAKUPÓW
  4. PŁATNOŚCI
  5. DOSTAWA
  6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  7. REKLAMACJE

1. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep Internetowy Efect (dalej: „Sklep Efect”), działający na domenie: https://efect.net.pl, prowadzony jest przez: Jarosław Mastalerczuk „EFECT”, ul. Al. Krajowej 40, 05-200 Wołomin, NIP: 7621167496, REGON 142113990, zgodnie z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Efect. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Efect, w tym dokonywania rejestracji i składania zamówień, oraz zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem Efect, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@efect.net.pl, za pośrednictwem strony internetowej https://efect.net.pl poprzez wypełnienie formularza w zakładce „Kontakt” oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: (+48) 510-516-998 w godz. 09:00-17:00 w dni robocze. Adres do korespondencji: al. Armii Krajowej 40, 05-200 Wołomin.

2. REJESTRACJA

W celu dokonywania zakupów w Sklepie Efect wymagana jest rejestracja, która polega na utworzeniu w systemie Sklepu Efect konta Klienta. Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową Sklepu Efect, wypełniając formularz rejestracyjny. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje poprzez wskazanie imienia i nazwiska (nazwy firmy), danych teleadresowych (adres, adres e-mail, telefon), danych do logowania w systemie (nazwy użytkownika oraz indywidualnego hasła dostępu). Podczas procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania rejestracji.

Warunkiem skutecznej rejestracji oraz korzystania z usług Sklepu Efect jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Efect i jego akceptacja. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu faktu zapoznania się z Regulaminem Sklepu Efect i jego akceptacji, na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie rejestracji i założenia konta Klienta. Konto Klienta staje się aktywne po „kliknięciu” linku zawartego w przesłanym potwierdzeniu.

Usunięcie konta Klienta następuje po złożeniu przez Klienta wniosku o jego usunięcie. Wniosek o usunięcie konta można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@efect.net.pl, za pośrednictwem strony internetowej https://efect.net.pl poprzez wypełnienie formularza w zakładce „Kontakt”, a także drogą pocztową na adres: al. Armii Krajowej 40, 05-200 Wołomin.

3. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

Dokonywanie zakupów możliwe jest po zalogowaniu do Sklepu Efect przy użyciu podanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz wpisaniu indywidualnego hasła dostępu. Możliwe jest również założenie konta w trakcie uzupełniania formularza rejestracyjnego. Sklep Efect przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

W celu dokonania zamówienia należy, zgodnie ze wskazówkami podawanymi w kolejnych etapach składania zamówienia: – dokonać wyboru produktów (wraz z podaniem ich liczby) z dostępnej oferty Sklepu Efect (poprzez „dodaj do koszyka”); – wskazać adres dostawy; – wybrać sposób płatności; – zaakceptować koszt wysyłki; – potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem Sklepu Efect i jego akceptacji, – zatwierdzić i przesłać zamówienie poprzez naciśnięcie na przycisk „Kupuję”.

Z chwilą zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Kupuję” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Efect a Klientem. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep Efect list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

4. PŁATNOŚCI

Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki. Cena poszczególnych produktów prezentowana w Sklepie Efect jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce i nie obejmuje kosztów wysyłki.

Towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej – paczka do 30kg – 9,90zł (ekonomiczny), firmy kurierskiej DPD według następującego cennika: – paczka do 30 kg – 14,90zł (przedpłata) – paczka do 30 kg – 19,90zł (za pobraniem).

Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie: a) gotówką – spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (płatność za pobraniem przy odbiorze), b) przelewem elektornicznym korzystając z Przelewy24 lub PayPal.

5. DOSTAWA

Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin realizacji złożonych przez Klientów zamówień wynosi: a) w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności za pobraniem przy odbiorze – 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia; b) w przypadku wyboru przez Klienta metody w formie przedpłaty na konto bankowe – 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej należnej kwoty na rachunku bankowym Sklepu Efect. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy wypełnić podczas składania zamówienia pole „NIP firmy”, wskazując dokładne dane do faktury.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu konsumentowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).

Wystarczy zapakować produkt, dołączyć formularz zwrotu oraz paragon zakupu. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący. Internetowy sklep fryzjerski www.efect.net.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sprzedający zobowiązuje się zwrócić nabywcy wartość zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwracany towar powinien być nieużywany, posiadać metki oraz paragon lub fakturę vat.

Wzór formularza zwrotu do pobrania tutaj. Efect Formularz zwrotu towaru

7. REKLAMACJE

Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji Klient powinien zakupiony towar odesłać do Sklepu Efect na adres: al. Armii Krajowej 40, 05-200 Wołomin. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Efect przesyłki z reklamowanym towarem.